"Nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga.
Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem,
co Bóg mówi do nas."

- S. Wyszyński