Kiedy pojmiesz, że życiem można się cieszyć,
samo zwierciadło mądrości pojawi się przed tobą