Nasze codzienne życie
jest nieustanną walką z przeciwnościami losu..