"Im bardziej ludziom na czymś zależy, tym mniej o to dbają...
zupełnie jakby myśleli, że jest im to dane raz na zawsze
i nie zdawali sobie sprawy, że czas niesie zmiany"