"Wszystko co dobre jest
niemoralne, nielegalne
albo powoduje tycie"