Skomplikowanie sytuacji jest sprawą bardzo prostą,
ale jej uproszczenie - bardzo skomplikowaną.

- Prawo Meyera