Jeśli dostatecznie długo czynić będziesz dobre uczynki,
prawdopodobnie staniesz się dobrym człowiekiem.
Wbrew samemu sobie.

- Louis Auchincloss