Przyjaciel kocha zawsze:
jest bratem w niepowodzeniach.