„Czyni się dobro nie przez to, co się mówi ani co się robi,
ale przez to, czym się jest.”

- bł. Karol de Foucauld