"W miarę wzrostu bogactwa rośnie i chciwość;
im więcej kto ma, tym więcej pragnie."

- Owidiusz