"Człowiek będzie zupełnie wolny tylko wówczas,
gdy otoczy się światem całkowicie stworzonym przez siebie."