"Czy człowiek nie umiejący liczyć,
który znalazł czterolistną koniczynę,
ma też prawo do szczęścia?"