Ze wszystkich rzeczy wiecznych,
miłość jest tą, która trwa najkrócej.

- Molier