W miłości kobiety są profesjonalistami,
a mężczyźni amatorami.

- Francois Truffaut