"Tam, gdzie ludzie dzielą się sercem,
tam rośnie nadzieja na lepsze jutro.
Szczęście jest zawsze tam
gdzie je dojrzysz lub poczujesz sercem."