Jeśli masz przyjaciela, odwiedzaj go często,
ponieważ ciernie i zielska zarastają ścieżkę, którą się nie chodzi.