Jedna kropla zła
nasącza jadem całe nasze dobro.

- William Szekspir