Ilekroć masz coś przeciwko komuś, musisz powiedzieć sobie:
umieram i ta osoba również umiera.
Gdy rzeczywiście tak pomyślisz, zniknie wszelka gorycz.