"Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę.
Jest to prawda sumienia odbita w czynach.
W tej prawdzie każdy człowiek jest zdany samemu sobie"

- Jan Paweł II