Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości
pragnie tylko naszego dobra,
naszego szczęścia, naszej miłości...