Dla mężczyzny kobiety są tym,
czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich"