Wszystkie dni tak, jak wszystkie miesiące, są godzinami Pana,
dlatego wszystkie są tak samo piękne.

- Bł. Jan XXIII