"Wielu ludzi jest nieszczęśliwych tylko dlatego, że mają czas,
by zastanowić się nad tym, czy są szczęśliwi, czy nie."