To, co możesz uczynić 
nie jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, 
ale jest właśnie tym,
co nadaje znaczenie twojemu życiu.

- Albert Schweitzer