Ten, który cię stworzył wie również,
co ma z tobą zrobić.

- Św. Augustyn