"Praca jest darem,
kiedy pomaga zrozumieć, co robimy,
ale może być przekleństwem,
kiedy staje się ucieczką
przed pytaniem o sens życia..."