"Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek
prawdziwa swą wielkość i cnotę"

- F. Schiller