"Nie prośmy Boga o łatwe życie.
Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."

- John F. Kennedy