Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji
jest przejście przez nią.


- Robert Lee Frost