„Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,
porażką zła i odwróceniem się od grzechu.”


- św. Grzegorz z Nyssy