"Miłość to jest to, co pozostaje,
gdy już zabrane jest wszystko. Nawet nadzieja."

- Anna Kamieńska