Małżeństwo — jedyna gra losowa, 
której Kościół daje swoje błogosławieństwo.