Kto zdobył serce człowieka,
ten posiada całego człowieka.

- Św. Franciszek Salezy