„Kto gardzi modlitwą, 
gardzi wszelkim dobrem.”

- św. Jan od Krzyża