Bogactwo gromadzi się z trudem,
chroni z niepokojem i traci z bólem.

- Św. Bernard