Życie jest zmianą...

Jeśli przestaniesz je zmieniać,
przestaniesz żyć.

- Rainer Haak