Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami,
9999 z każdych 10000

szybko i nieumyślnie zostaje pozbawionych geniuszu przez dorosłych.

- Buckminster Fuller