Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi,
lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.