Właściwe stosunki z ludźmi to:
gorliwość, ciekawość życia,

uczenie się od każdego,
kto coś wie i umie.


- Leopold Schefer