Lenistwo idzie tak wolno,
że nędza je dogania.

– Benjamin Franklin