Kiedy kobieta wychodzi za mąż wiele razy,
nie jest żoną;
jest prawną cudzołożnicą.