Godzien politowania jest mężczyzna,
o którym wydaje sąd kobieta.