Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia
i 99 procent wypocenia.

- Thomas A. Edison