Dobra matka jest więcej warta
niż stu nauczycieli.

– George Herbert