Człowiek staje się ateistą, 
gdy poczuje się lepszy od Boga.

- Fryderyk Nietzsche