Cierpimy, bo czujemy,
że dajemy więcej,
niż otrzymujemy w zamian.