Boże, spraw by mi się chciało, 
tak jak mi się nie chce.