Jak się zejdą stare kości,
więcej smrodu niż miłości