Seks powinien być związkiem równych siebie,
a nie grą w zdobywcę