"Własne cierpienia uczą,
że nikomu nie trzeba robić przykrości”